Chimney Pots

TERRACOTTA CHIMNEY POT

TERRACOTTA CHIMNEY POT
£40.00

RECLAIMED CHIMNEY POT.

RECLAIMED CHIMNEY POT.
£45.00

RECLAIMED LOUVRE CHIMNEY POT

RECLAIMED LOUVRE CHIMNEY POT
£60.00

Cannon chimney pot

Cannon chimney pot
£85.00

Louvred top terracotta chimney pot

Louvred top terracotta chimney pot
£115.00

Louvred top chimney pot.

Louvred top chimney pot.
£115.00

Pair of Terracotta Chimney pots 53 cm tall

Pair of Terracotta Chimney pots 53 cm tall
£130.00 The Pair

Decorative chimney pot 48 cm tall

Decorative chimney pot 48 cm tall
SOLD

Terracotta bishop top chimney pot

Terracotta bishop top chimney pot
SOLD