Chimney Pots


TERRACOTTA CHIMNEY POT

TERRACOTTA CHIMNEY POT
£40.00

RECLAIMED CHIMNEY POT.

RECLAIMED CHIMNEY POT.
£45.00

RECLAIMED LOUVRE CHIMNEY POT

RECLAIMED LOUVRE CHIMNEY POT
£60.00

Cannon chimney pot

Cannon chimney pot
£85.00

Louvred top terracotta chimney pot

Louvred top terracotta chimney pot
£115.00

Louvred top chimney pot.

Louvred top chimney pot.
£115.00

Pair of Terracotta Chimney pots 53 cm tall

Pair of Terracotta Chimney pots 53 cm tall
£130.00 The Pair

Decorative chimney pot 48 cm tall

Decorative chimney pot 48 cm tall
SOLD

Terracotta bishop top chimney pot

Terracotta bishop top chimney pot
SOLD

Pair of bishop top chimney pots.

Pair of bishop top chimney pots.
SOLD